Wat is astrologie?

Wat is astrologie?

Ptolemy-1564Astrologie is voor veel mensen (in het Westen) een raadsel. Dat komt waarschijnlijk omdat ons dominante wereldbeeld sterk is beïnvloed door de verlichting. Dit wereldbeeld laat weinig tot geen ruimte voor zaken die niet zintuiglijk zijn en die we niet kunnen bevatten met ons verstand.Om astrologie te kunnen begrijpen moeten we terug naar de periode vóór de verlichting. Toen onderscheidde men naast de wereld van de materie en het denken ook nog een wereld van de ziel en een Goddelijke wereld. Deze werelden zijn met elkaar verbonden, omdat alles -in deze visie- kan worden beschouwd als een verwerkelijking van één en hetzelfde transcendente bronprincipe, door sommigen God genoemd (zie schema).

De toepassing van astrologie is niet gebaseerd op causale wetmatigheden (deze werken alleen in het materiële vlak), maar op een wetmatigheid die door velen door de hele geschiedenis heen is benoemd en beschreven (zoals Hermes Tresmegistus, Plato, mijn eigenste Ploot, Augustinus, Agrippa, Jung, etc.). Plotinus noemt het de wet van sympathie. Deze wet beschrijft hoe verschijnselen in de ene wereld wetmatig verbonden zijn met die in een andere wereld. Het hermetische principe ‘Zoals boven, zo beneden’, verwijst hiernaar. Dit beginsel stelt astrologen in staat iets over een persoon te zeggen op basis van de planeetstanden tijdens de geboorte. Deze planeetstanden zijn niet ‘van invloed’ op de persoon (zoals vaak wordt verondersteld) maar weerspiegelen dezelfde realiteit als die persoon, maar op een ander niveau. Het is de ene bron die zich verwerkelijkt in alle zichtbare en onzichtbare verschijnselen en ze op mysterieuze wijze met elkaar verbindt.

Ptolemaeus (afgebeeld, 2e eeuw na Christus) wordt als een belangrijke grondlegger van de Westerse astrologie beschouwd. Hoewel het onmogelijk is een grondlegger aan te wijzen, omdat astrologie van alle tijden en van alle culturen is.