Lot en vrije wil

DIMG_1959 (1)e Tuinman en de dood

De meest gestelde vraag aan de astroloog: lot of (toch) vrije wil? Mijn standaard antwoord: als het bewustzijn volledig is, vallen beide waarschijnlijk samen. Het gedicht ‘De Tuinman en de dood’ geeft ook een antwoord op deze vraag. Iets luchtiger.

De tuinman en de dood

Een Perzisch Edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
Mijn woning in: ‘Heer, Heer, één ogenblik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs de andere kant,
Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!’ –

Van middag -lang reeds was hij heengespoed-
Heb ik in ‘t cederpark de Dood ontmoet.

 ‘Waarom,’ zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt,
‘Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?’

Glimlachend antwoordt hij: ‘Geen dreiging was ‘t
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen ‘k ‘s morgens hier nog stil aan ‘t werk zag staan,
Die ‘k ‘s avonds halen moest in Ispahaan.’

P.N. van Eyk (1887-1954)