Jupiter en hoger onderwijs?

De stelling

Jupiter is een aanduider van hoger onderwijs, zo leren we doorgaans. Maar is dat wel zo?  Wat werd er oorspronkelijk eigenlijk bedoeld met hoger onderwijs? Zeer waarschijnlijk onderwijs van het hogere. Jupiter, de luchtgod, leert ons over al datgene dat de aardse, materiële werkelijkheid ontstijgt. Via het vuurteken Boogschutter en het waterteken Vissen laat hij zien dat ongeziene werkelijkheden feitelijk veel groter zijn dan de realiteit van het fysieke. Filosofie was vroeger onlosmakelijk verbonden met het idee dat er werkelijkheden bestaan die buiten en boven het zintuigelijke waarnemingsvermogen van mensen liggen. Het waren vooral deze werkelijkheden die men bestudeerde. Denk aan Plato’s ideeënleer: de hoogste werkelijkheid ligt in de ‘vormen'(ideeën), niet in het fysieke. Een vak als filosofie stond daarmee automatisch onder de heerschappij van jupiter. Maar is dat nu nog zo? En wat te denken van alle universitaire en HBO-studies die vooral opleiden tot allerhande aards vakmanschap. Theologie kunnen we wellicht nog steeds beschouwen als een vorm van hoger onderwijs in de klassieke zin (zoekend naar kennis van het hogere), maar de meeste andere studies komen daarvoor echt niet in aanmerking. Ze vallen daarmee niet onder de heerschappij van jupiter, maar onder die van mercurius. Allerlei vormen van new age onderwijs, zoals astrologie, energiewerk, et cetera, vallen daarentegen wel onder de (klassieke) heerschappij van jupiter.