Astrologische observaties

O.J. Simpson: good or bad guy?

oj-simpson-birthchart

Het is een favoriet tijdverdrijf: documentaires kijken. Nog beter is het als het om een persoon gaat wiens horoscoop ik erbij kan houden. Helemaal top als het om een ondoorgrondelijke bad boy als O.J. Simspon gaat. In de laatste week van 2016 werd een bijzondere documentaire (in 5 delen!) uitgezonden over zijn leven en de bizarre rechtszaken die rond zijn persoon zijn gevoerd. O.J. was volgens vele betrokkenen een ronduit charmante en geliefde persoon. Daarnaast zijn de bewijzen voor huiselijk geweld (hij sloeg zijn vrouw) en uiteindelijk ook de moord op zijn vrouw Nicole Simpson Brown overweldigend. De leeuw ascendent met de zon en maan in watertekens (kreeft en vissen) vertellen ons dat het hier gaat om een heel gevoelig persoon die graag gezien wil worden en veel bevestiging nodig heeft. De combinatie met het sterk bezette elfde huis verklaart waarom er altijd veel ‘vrienden’ bij O.J. over de vloer kwamen en waarom hij zijn ploeggenoten liet delen in de eer van zijn sportieve prestaties. So far so good. De zon, tevens heer 1, in kreeft kan ook duiden op een basisgevoel van onveiligheid, de combinatie met driehoek Jupiter kan de compensatie aangeven die we bij hem kunnen waarnemen: een ‘grootse identiteit’ aannemen. De wijde conjunctie van de zon met retrograde mercurius lijkt me ook nog boeiend, maar daarover meer.

Waar vinden we expliciete aanwijzingen voor de bad boy? Maan in vissen maakt gevoelig, maar in het 8e huis wordt deze persoon gevoelsmatig mogelijk geconfronteerd met onaangename en ongewenste zaken. Die onaangename zaken kunnen ook met vrouwen te maken hebben, omdat het om de maan gaat. Het beeld rijst op van een hypergevoelig jongetje dat mogelijk slachtofferervaringen van zijn moeder heeft opgepakt. Zijn vader was homoseksueel en aan homoseksualiteit had hij een grondige hekel. En hij voelde zich vaak ook slachtoffer van vrouwen en het vrouwelijke. In gesprekken over de moord op Nicole Brown werd door de betrokkenen meermalen gemeld dat O.J. ter sprake bracht dat zij begon, of dat zij er ook wat van kon, en dat hij zich tegen haar moest verdedigen: Nicole vertegenwoordige het vrouwelijke, waar hij opnieuw in zijn leven slachtoffer van werd. Het zou interessant zijn om te weten hoe zijn verhouding met moeder was, want daarover weidt de documentarie niet uit.

De gevoeligheid (water), opgedane kwetsuren (kreeft/zon), zich dientengevolge machteloos en slachtoffer voelen (maan/vissen) vertellen wellicht een verhaal. Veiligheid die wordt verkregen door emotionele bevestiging (veiligheid) en roem. Het waterelement kan mijns inziens zeker verklaren dat het om diepe en mogelijk ook jaloerse (8e huis) gevoelens gaat. Uit de documentaire bleek dat Nicole en O.J. hele krachtige zaken in elkaar losmaakten. Sommige vrienden zeiden dat O.J. haar als zijn bezit zag, wat met neptunus, de moderne heerser van 8 (en dus ook heerser over de maan) in 2 wel te snappen is. Ook in combinatie met de retrograde heer 2: bezit dat je verliest. Een levensthema in het leven van O.J. (hij verloor status, geld, vrouw, etc.). Zijn venus staat ongeaspecteerd (binnen teken) eveneens in kreeft: een versterking van het zon verhaal: in intieme relaties, en meer in het algemeen in bezit/vasthouden zoekt hij zijn veiligheid, iets dat Nicole hem uiteindelijk niet kon bieden (dat hij haar vertrek in belangrijke mate zelf veroorzaakte, maakt dit gegeven niet minder pijnlijk)

Voor de donkere kant van zijn karakter ben ik geneigd te kijken naar de constellatie van Saturnus/pluto in 12 (conjunct) sextiel mars in 10 te kijken. Gecombineerd met de explosieve maan vierkant Uranus geeft dit niet alleen een kort lontje, maar ook een versterking van de onbewuste krachten die in hem aan het werk kunnen zijn. Uranus is ook heerser over het 7e huis en dus aanduider voor Nicole: zij deed dus dingen die aan zijn basale gevoel van veiligheid raakten en in het 8e huis veel ongemak naar boven brachten. Ongemak dat heel waarschijnlijk veel ouder was dan de relatie met Nicole. De pluto/Saturnus conjunctie in leeuw in het 12e huis hebben op een onbewust niveau een heel pijnlijke ervaring voor zijn ego opgeleverd (waarschijnlijk de verlating en de nieuwe vriend van Nicole) en hem uiteindelijk in de gevangenis doen belanden (ook 12e huis).

Op de dag van de moord van Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman zijn er veel belangrijke transits actief in de horoscoop van O.J.: de belangrijkste: neptunus en uranus in 5/6 oppositie mercurius in 11/12, pluto in 4 vierkant ascendant  en deze buitenplaneten (in 4 en 5/6) maken een yod met Uranus in 11. De transits stelden me aanvankelijk voor een raadsel. De activering van Uranus heeft effect op de maan in 8, en geeft ons dus de verbinding met de plotselinge uitbarsting, die de moord waarschijnlijk was (van een geplande daad leek geenszins sprake), maar mercurius? Een retrograde mercurius duidt op een teruggaan van iets naar een eerdere toestand, dat kan ook op verlies duiden. Mercurius heerst over het 2e huis van bezit en over het 11e huis van vriendschap, maar ook geluk dat je toevalt. Nicole die definitief uit zijn leven dreigde te verdwijnen, notabene met een andere man, tastte dus zijn bezit aan, wellicht niet op fysiek niveau maar vooral op emotioneel niveau. Venus in kreeft is vasthoudend en wil niet de verandering, want dat voelt onveilig. Transit neptunus/uranus in 5 kan nog duiden op een plotseling verlies van een romantisch idee.

En zo kun je in de horoscoop blijven ronddwalen op zoek naar clues, want die zijn er vele en voor wie ernaar kijkt kan telkens ook weer andere zaken zien. Het kijken van de documentaire ontsluit slechts een klein deel van zijn verhaal, maar meer dan genoeg om de symbolen in O.J.’s horoscoop te laten spreken. Zelfs terwijl ik dit schrijf gaat dat proces door, maar…ik ben intussen alweer in een andere horoscoop gedoken. Het voordeel dan wel nadeel van het duiden van de horoscoop van een (zeer vermoedelijke) moordenaar, en de moord WAS gruwelijk!, is dat dit me vaak op een plek brengt waar ik kan begrijpen wat iemand heeft gedaan. Dat perspectief heb ik studenten criminologie ook wel eens voorgehouden: kun je jezelf voorstellen dat je iemand doodt? Ik ga ervan uit dat de kans hierop het grootst is als je deze vraag met ‘neen’ beantwoordt.

murder-nicole-brown-transits-oj-simpson

Astrologie en criminologie

Mythology - Justice and VengeanceOp 11 november j.l. verzorgde ik een presentatie over astrologie voor een groep politiemedewerkers in Den Haag. Waar astrologen in de oudheid koningen adviseerden moet je als 21e eeuwse astroloog bescheidenheid oefenen: ik kwam een teamdag ‘opleuken’. Niettemin alleszins geslaagd. Als astroloog met een criminologische achtergrond, heb je bij dit soort gelegenheden het voordeel dat je niet bij voorbaat wordt uitgelachen. Mij was onder andere gevraagd iets te zeggen over de achtergrond van een bekende Haagse seriemoordenaar. Een blinde duiding uit de losse pols bracht voor sommige aanwezigen al veel herkenning, maar pas in het gesprek met een rechercheur die destijds bij deze zaak betrokken was, gingen bij mij de lichtjes aan en realiseerde ik me hoezeer een astroloog van pas zou kunnen komen bij soms complexe politieprocessen zoals verhoorsituaties. Ik dacht bij mezelf: dat zou pas geweldig zijn: het combineren van criminologische en astrologische kennis. Later hoorde ik van iemand dat de politie in Antwerpen jarenlang gebruik heeft gemaakt (en wellicht nog?) van een lokale astroloog. Tja, die dingen lees je dan weer niet in de krant.

De ervaringen met Jupiter

IMG_3468Van medio september 2014 tot en met april 2015 heb ik een project gedaan om ervaringsgericht te onderzoeken hoe het werkt om je op verschillende manieren en gedurende langere tijd bewust met de symboliek van een planeet (jupiter) te verbinden. De activiteiten die ik in dit kader heb ondernomen, zijn elders op deze website te vinden (Categorie: The Jupiter Project). Recentelijk heb ik mijn ervaringen opgeschreven en geduid (zie link hieronder; Engelstalig). Een paar dingen vielen op: de bewuste verbinding met Jupiter creëerde soms de onmiddelijke aanwezigheid van de symboliek van deze planeet. Op andere momenten was dit niet of in veel mindere mate het geval. Bijzonder was het om te ervaren dat ook de ‘tegenovergestelde’ symboliek van Saturnus werd geactiveerd. C.G. Jung noemt dit fenomeen ‘enantiodromia’: de manifestatie van een principe leidt automatisch tot een beweging die het tegenoverliggende tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld: een sterke focus op optimisme (jupiter) activeert latent pessimisme. Hoe eenzijdiger je focus, des te groter de kans dat het tegenoverliggende principe zich manifesteert.

AESpangler’s theorie over de wetten van Manifestatie geeft inzicht in wanneer het ene effect (onmiddelijke manifestatie van symboliek) kan optreden en wanneer het andere effect (de activatie van de tegenoverliggende symboliek). Het eerste is een voorbeeld van de wil van de ziel die zich manifesteert, het tweede een voorbeeld van de wil van de persoonlijkheid (het ego).

Link naar essay:  The Jupiter Project – Investigating Ways to Connect to the Symbolism of Planet Jupiter

 

Jupiter en hoger onderwijs?

De stelling

Jupiter is een aanduider van hoger onderwijs, zo leren we doorgaans. Maar is dat wel zo?  Wat werd er oorspronkelijk eigenlijk bedoeld met hoger onderwijs? Zeer waarschijnlijk onderwijs van het hogere. Jupiter, de luchtgod, leert ons over al datgene dat de aardse, materiële werkelijkheid ontstijgt. Via het vuurteken Boogschutter en het waterteken Vissen laat hij zien dat ongeziene werkelijkheden feitelijk veel groter zijn dan de realiteit van het fysieke. Filosofie was vroeger onlosmakelijk verbonden met het idee dat er werkelijkheden bestaan die buiten en boven het zintuigelijke waarnemingsvermogen van mensen liggen. Het waren vooral deze werkelijkheden die men bestudeerde. Denk aan Plato’s ideeënleer: de hoogste werkelijkheid ligt in de ‘vormen'(ideeën), niet in het fysieke. Een vak als filosofie stond daarmee automatisch onder de heerschappij van jupiter. Maar is dat nu nog zo? En wat te denken van alle universitaire en HBO-studies die vooral opleiden tot allerhande aards vakmanschap. Theologie kunnen we wellicht nog steeds beschouwen als een vorm van hoger onderwijs in de klassieke zin (zoekend naar kennis van het hogere), maar de meeste andere studies komen daarvoor echt niet in aanmerking. Ze vallen daarmee niet onder de heerschappij van jupiter, maar onder die van mercurius. Allerlei vormen van new age onderwijs, zoals astrologie, energiewerk, et cetera, vallen daarentegen wel onder de (klassieke) heerschappij van jupiter.

 

Horoscoop van de zolder

 Horoscoop van de zolder

horoscoop opening astrozolder

Het tijdstip van de opening heb ik niet ‘astrologisch gepland’ (principekwestie). Pas nadat ik het moment had gekozen heb ik de horoscoop van het ‘geboortemoment’ van de zolder bekeken.

Jupiter als horoscoopaanduider duidt op een kwaliteit die met ‘hoger leren’ verband houdt, en met uitbreiding. In het achtste huis, conjuct de maan die wegloopt van jupiter, duidt deze heerser op leerprocessen die aan het onbewuste raken en die (nieuwe) transformatieprocessen op gang brengen. Pluto in het eerste huis versterkt deze sfeer. Het is grappig om te vermelden dat ik eerder op de zolder een klein fotolijstje had geplaatst met oude pasfoto’s van mezelf. Daarop zijn mijn ‘zeer uiteenlopende gezichten’ te zien vanaf mijn late kindertijd tot aan de jonge volwassenheid. Ik had dit lijstje ‘transformatie’ gedoopt, een symbool voor de processen die op de zolder mogen plaatsvinden.

Wat verder opvalt is het stellium in weegschaal in het negende huis. Het negende huis versterkt de werking van jupiter als heerser van de horoscoop. De sterke weegschaal energie benadrukt dat het sociale aspect -het delen- hierbij voorop staat. Dit is precies wat mij voor ogen staat met de zolder. Iedereen die deze ruimte betreedt brengt waardevolle kennis voor anderen mee. Ik zie mezelf daarom ook niet als een ‘voorganger’, maar als een facilitator van dit proces (iemand moet het doen 😉 )

Kennis doe je niet op door ernaar te reiken (dat dacht ik vroeger altijd), maar door je te openen. Alle kennis is al aanwezig en om ons heen beschikbaar. Ik hoop dat de Astrozolder een kleine rol in dit proces mag spelen voor al degenen die hiernaar op zoek zijn.