Lezingen extern

IMG_3831

Dit zijn de lezingen en workshops die ‘buiten de deur’ gepland staan (seizoen 2017-2018). Voor informatie over lezingen en andere activiteiten op zolder, zie elders op deze website.

2-jun-2018

20 uur –>

Leiden (Oude Sterrenwacht)

 

Meer info:

Museumnacht Leiden

Lezing

De toekomst in de sterren

Korte lezing over de astro-logica van astrologie. Hoe kijken astrologen naar het fenomeen tijd?

10-mrt-2018

14.15-17.15 uur

Maliskamp (BAG)

 

Meer info

Bosch Astrologisch Genootschap

Lezing

Geest, ziel en stof: een Platoonse benadering van elementen in de horoscoop

Elementen vormen een fundament in de horoscoopduiding. Moderne astrologen vertalen deze vaak in Jung’s vier bewustzijnstypen (zintuiglijk waarnemen, voelen, denken en intuitief waarnemen). Klassiek geschoolde astrologen gebruiken het Aristoteliaanse model waarin de kwaliteiten heet/koud en droog/vochtig centraal staan. Plato’s ideeen over elementen worden niet breed toegepast in de astrologie. Dit heeft misschien te maken met het feit dat zijn werk op onderdelen wat ontoegankelijker is (denk aan de wiskunde van de platonische vlakken). In deze lezing laat ik zien dat Plato’s benadering van de elementen een toegevoegde waarde kan hebben voor de horoscoopduiding. Plato’s model laat zien hoe geest, ziel en stof via de elementen in ons werken. In deze presentatie wordt dit model toegelicht en geillustreerd aan de hand van voorbeeldhoroscopen.