De kwestie – duidingsavond

610imkw0w-L._SY300_De tweede duidingsavond kende een andere opzet dan de eerste: geen lang solo-interview, maar een kort groepsgesprek met de gast naar aanleiding van een concrete vraag. Daarna gingen de deelnemers in tweetallen een antwoord op de vraag voorbereiden. Na de pauze bespraken we deze antwoorden met de vraagsteller. Het bleek mogelijk om vanuit zeer verschillende invalshoeken de vraag te benaderen én de gast bruikbare inzichten mee te geven. Mooie avond, voor een ieder. Concept is voor herhaling vatbaar.