Elementen & Maps geduid

Elementen & Maps geduid

Op 10 januari 2015 werd het eerste volle kalenderjaar van de Astrozolder afgetrapt met een worksop over elementen (door Mr Astrozolder zelf) en het gebruik van Solar Maps in astrologie (door huisastroloog Lindsay Gladstone). De elementen bieden een rijke context voor de duiding. De workshop liet zien dat je aan de hand hiervan heel eenvoudig basale patronen in je leven op het spoor kunt komen. Ook werd getoond hoezeer elementen onderdeel zijn van allerhande kosmologisch gedachtengoed, zoals allerhande scheppingsverhalen, chakra’s, numerologie et cetera. Elementen creëren in al deze benaderingen ‘beweging in de schepping’. Lindsay liet zien dat plekken op de wereld waar je een sterke affiniteit mee hebt vaak plekken zijn waar ‘plezante’ planeten op éen van de vier hoeken verschijnen. De antipathie jegens een plek, wie had het anders verwacht, kon overigens ook simpel in de constellaties van de geboortehoroscoop worden teruggevonden.

IMG_2737030IMG_2731029